VIBRO PLOČE SA KRETANJEM NAPRED I NAZAD od LG 160 - LG 500